Asiaa työehtosopimuksista eli TES:seistä

Työehtosopimus eli lyhyemmin TES on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestöjen välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi alan palkat, työajat, lomat ja muut edut.  Työehtosopimukset ovat joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Yleissitova työehtosopimus

Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymätöntä työantajaa. Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen ja sitä on noudatettava kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä. Jos työsopimuksessa oleva ehto on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksen kanssa, on se mitätön. Silloin tulee noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Normaalisitova työehtosopimus

Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.

Tutustu alasi työehtosopimukseen

Oman alan työehtosopimukseen on tärkeää tutustua jo ennen työsopimuksen kirjoittamista, jotta mitään etuja ei jäisi saamatta. TES:ien tarkoituksena on turvata työntekijän asema. Sieltä näet mm. palkatiedot, miten sairausloma-ajalta maksetaan palkkaa, miten palkkaa kertyy, oletko oikeutettu lomarahaan jne. Finlexin sivuilta löydät kaikki yleissitovat työehtosopimukset.