Aamuset 7.3.2018


Amisrekry yhdistää työn ja tekijän

Sanna Järvinen tuntee työnhaun salat. Sanna Järvinen tuntee työnhaun salat. Kuva: Tiina Pitkänen

Turkuun perustettiin viime vuonna Suomen ensimmäinen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden oma rekrytointipalveluyritys, Amisrekry. Sen tarkoituksena on auttaa nuoria ammattiin valmistuneita henkilöitä työllistymään ja myös yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa. Amisrekryn omistajat ovat myös Turun Ammatti-instituutin taloushallinnon opettajia, joten heillä on kosketuspintaa ammatillisen koulutuksen sisältöihin ja nuorten elämään. Myös kontaktit Varsinais-Suomen alueen oppilaitoksiin ovat vahvat.

– Huomasimme, että tällaiselle yritykselle on tarvetta. Nuoret tarvitsevat tukea työelämään siirtymisessä. Varsinais-Suomi on positiivisen rakennemuutoksen aluetta, joten voimme auttaa varsinkin monia pieniä yrityksiä, sillä niillä ei välttämättä ole laajaa osaamista rekrytoinnissa, kertoo Amisrekryn toimitusjohtaja Sanna Järvinen, jolla on pitkä kokemus henkilöstöhallinnosta.

Pienenä yrityksenä Amisrekry pystyy palvelemaan joustavasti. Se välittää työntekijöitä perusammattitöihin laidasta laitaan. Eniten kysyntää on ollut kone- ja metallipuolen osaajille, mutta myös esimerkiksi rakennus- ja siivousaloille on rekrytoitu tekijöitä. Amisrekryn kautta myös opiskelijat voivat hakea töitä. Yritys tekee työnantajan tarpeiden mukaan vain alkuhaastattelut tai hoitaa koko rekrytointiprosessin alusta loppuun.

– Oman alan työkokemuksen hankkiminen on todella tärkeää jo opiskeluaikana. Mikäli töitä ei valmistumisen jälkeen löydy, kannattaa jatkaa opiskelua tai lisätä osaamistaan ja kokemustaan esimerkiksi vapaaehtoistöillä.

Amisrekryn CV-pankissa on paljon työnhakijoita. Järvinen lupaa kuitenkin, että kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ja sopiva työ ja tekijä pyritään yhdistämään niin nopeasti kuin mahdollista. Amisrekryä voi seurata Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä ja saada niiden kautta tietoa työpaikoista.

Amisrekryn palveluihin kuuluvat myös yhteistyössä oppilaitosten kanssa järjestettävät työnhakupajat. Pajoissa käydään läpi työnhakua, hakemuksen ja CV:n laatimista, työhaastattelutilannetta sekä toimintaa työpaikoilla. Yrityksen kautta on myös mahdollista hankkia pätevyyksiä erilaisiin kortteihin kuten työturvallisuus- ja tulityökortteihin.

Ammatillisen koulutuksen laaja reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Sen myötä opetusta viedään yhä enemmän työpaikoille.

– Työelämäyhteyksien vahvistuminen on hyvä asia, sillä näin nuorten käsitykset tulevasta työstään selkenevät.

Alkuperäinen juttu