Opiskelijoiden ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden oma rekrytointipalveluyritys – Amisrekry

Amisrekry on erikoistunut ammatillisten opiskelijoiden ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työntekijöiden työllistämiseen. Haluamme tarjota rehellisiä ammattilaisia ja tekijöitä ammattitöihin helposti ja vaivattomasti.

Pitkä kokemus henkilöstöhallinnosta ja oppilaitosmaailmasta

Amisrekryn perustajilla on pitkä kokemus henkilöstöhallinnosta, myynnistä ja markkinoinnista, koulutuksista sekä opettamisesta. Yrityksen perustajat Sanna, Julia ja Irina ovat kaikki myös ammatillisen oppilaitoksen opettajia, joten kontaktiverkostomme oppilaitosmaailmaan on vahva. Yrityksessä työskentelee myös Aki ja Riina. Toimipisteemme sijaitsee Jarrumiehenkadulla Turun keskustassa.

Yritykset ja työntekijät yhteen

Meidän avulla yritykset saavat helposti yhdestä paikasta perustyöntekijät perustöihin. Toimimme linkkinä ammatillisiin oppilaitoksiin, opiskelijoihin ja toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin. Autamme omalta osalta yrityksiä löytämään sopivia työntekijöitä ja samalla autamme mm. nuoria työllistymään. Kauttamme saat palkattua innostuneita, motivoituneita, reippaita sekä nopeasti oppivia työntekijöitä. Heillä on hallussa alansa viimeisin tieto ja tuore osaaminen.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Yhteistyö oppilaitosten ja niiden opinto-ohjaajien ja opettajien kanssa mahdollistaa sen, että tarvittaessa voimme suoraan informoida oppilaitoksia avoinna olevista työpaikoista tai tarvittaessa selvittää tarkemmin työnhakijan vahvuuksia ja osaamistaustaa. Me emme kuitenkaan saa kouluilta, joita kontaktoimme rekrytointitarkoituksessa, mitään henkilötietoja, emmekä kysele arvosanoja.

Mihin Amisrekryä tarvitaan?

  1. Erilaisia rekrytointiyrityksiähän on paljon, mutta huomasimme, että meille on kuitenkin tilausta. Aikaisemmin toinen aste on ollut paitsiossa rekrytointifirmojen suhteen. Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on melkein jokaisella omat rekrytointiyritykset, mutta toinen aste on ollut tähän asti ilman.
  2. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muuttui ja on myös koulun etu, että valmiit opiskelijat työllistyvät nopeasti omalle alalleen. Aikaisemmin koulun rahoituksesta oli vain pieni osa ns. tuloksellisuusrahoitusta. Nyt ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä osa koulujen saamasta rahoituksesta tulee riippumaan siitä, miten opiskelijat ovat työllistyneet. Rahoituksesta tulee tulevaisuudessa jopa 15 % työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella. Amisrekryn on tarkoitus edistää nimenomaan nuorten, ammattiin valmistuneiden työllistymistä.
  3. Varsinais-Suomi on positiivinen rakennemuutoksen alue. Täällä on käynnissä poikkeuksellisen voimakas teollisuuden rakennemuutos. Alueen kasvu vahvistuu ja työvoiman tarve lisääntyy ainakin 2020-luvun puoliväliin saakka. Meri- ja autoteollisuuden tuotanto kasvaa voimakkaasti ja lääketeollisuus sekä rakentaminen ovat nousussa. Varsinais-Suomen liiton sivuilla arvioidaan, että alueella tarvitaan arviolta 15 000 – 30 000 uutta työntekijää lähivuosien aikana. Kun suuret yritykset voimistuvat ja työllistävät, vaikutus näkyy myös alihankkijoissa ja alihankkijoiden alihankkijoissa.

Turun alueella on nyt ja tulevaisuudessa vahva tarve perusammattilaisille ja hyville työntekijöille, ja tähän Amisrekry vastaa. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Aki Laine, Tuomo Fonsén, Sanna Järvinen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä.