Arvot, missio ja visio

Amisrekryn arvot, missio ja visio

Arvot

Amisrekryn arvot ovat

  • Välittäminen – Välitämme välitettävistämme ja asiakkaistamme.
  • Joustavuus – Toimimme joustavasti, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.
  • Läpinäkyvyys – Toimintamme on läpinäkyvää prosessin jokaisessa vaiheessa.
  • Henkilökohtaisuus – Vastaamme jokaiseen vietiin ja tiedotamme hakijoita prosessin eri vaiheissa.
  • Vastuullisuus – Haluamme olla auttamassa työllistämään nuoria ja muita töitä tarvitsevia.
  • Edelläkävijyys -Haluamme olla hyvänä esimerkkinä ja kehittää uusia tapoja toimia.

Missio

Amisrekryn missio on nostaa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden arvostusta ja auttaa perusammattiosaajia (toisen asteen tutkinnon suorittaneita) löytämään hyvän työpaikan. Auttaa työnantajia löytämään hyvät työntekijät.

Visio

Visiomme on olla suurin ja suosituin toisen asteen opiskelijoiden ja perustutkinnon suorittaneiden rekrytointikanava työelämään.

Kysy lisää!

Amisrekryn arvot, missio ja visio